Formulir Permohonan Pendaftaran Surat Wasiat

Cetak

SURAT PERMOHONAN

PENDAFTARAN WASIAT UMUM

 

(tanggal) (bulan) 2018.

Hal :  Permohonan Pendaftaran Surat Wasiat Umum.

 

Yth.  Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Nomor 24, Cawang Atas

Jakarta Timur 13630.

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                         :  ..............................................................................................................

NIK                           :  ..............................................................................................................

Tempat/Tanggal Lahir  :.............................................................................................................

Alamat                       :  ..............................................................................................................

..............................................................................................................

No. HP                      :  ..............................................................................................................

Dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris/Kuasa dari Para Ahli Waris mendiang Tn/Ny ............................................................................................................................, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal …………………….. (terlampir), dengan ini mengajukan permohonan Pendaftaran Surat Wasiat Umum atas nama mendiang Tn/Ny.dan untuk hal tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen persyaratan yang telah dilegalisir oleh Notaris, sebagai berikut :

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

Hormat saya,

Pemohon

 

(tandatangan)

 

(nama lengkap)